4-3-2021 Helaas moeten we voorlopig nog gesloten blijven voor publiek. Het bestuur heeft daarom besloten de expositie van Kunstgroep-12 ook te verplaatsen naar het najaar. De expositie ‘Vier juffen – één lokaal’ zal worden verlengd tot en met 16 april in de hoop dat we tussentijds nog open mogen. Zodra dit kan zal er een bericht op deze website en de Facebookpagina worden geplaatst.

18-1-2021 Ook in 2021 gaan exposanten en vrijwilligers van Galerie Steenwijk flexibel om met de agenda. Vanwege de maatregelen tegen corona blijft de Galerie voorlopig gesloten. Na heropening van de Galerie wordt de expositie ‘Vier juffen, één lokaal’ verlengd tot uiterlijk zaterdag 6 maart 2021. Dat is mogelijk doordat de geplande expositie ‘Prentenboek’ met werken van Géwout Esselink wordt verplaatst naar het najaar als ook scholieren weer groepsgewijs de Galerie kunnen bezoeken. Alle vrijwilligers van Galerie Steenwijk hopen en verwachten u later weer in goede gezondheid te ontmoeten.

15-12-2020 Vanwege de nieuwe coronamaatregelen moet Galerie Steenwijk helaas per vandaag weer tijdelijk zijn deuren sluiten. Dit betekent dat de huidige expositie doorgeschoven gaat worden om er toch genoeg aandacht aan te kunnen besteden. Daarmee zal de expositie ‘Zevensprong’ die op dat moment gepland stond, verplaatst worden naar een later tijdstip volgend jaar. We hopen u na 19 januari 2021 weer in goede gezondheid te mogen ontvangen en wensen u alvast een fijne jaarwisseling.

23-11-2020 De website wordt verbouwd. Langzamerhand zal alle informatie weer beschikbaar zijn. Voor meer informatie kunt u ook kijken op onze facebookpagina, of bellen met 0629381482.

10-10-2020 Geke de Boer heeft de taak van Wanda Schultz bij het toezicht overgenomen. De aangepaste foto is onderaan toegevoegd.

8-9-2020 Lucie Horn heeft de taak van Joke van Trigt bij het toezicht overgenomen. De aangepaste foto is onderaan toegevoegd.

10-1-2020 Foto’s van het vernieuwde bestuur en het vernieuwde toezicht zijn onderaan toegevoegd.

2-8-2019 Op een jaarlijkse bijeenkomst zijn het bestuur en het team toezichthouders gewijzigd: In het bestuur is Bernard Gerritsen afgetreden als voorzitter. Henk van der Wal heeft voorlopig de taken van de voorzitter op zich genomen. Op 1 januari 2020 zal Ingeborg Sturre toetreden tot het bestuur. In het team toezichthouders heeft Tine Timmerman afscheid genomen. Haar taak wordt overgenomen door Wanda Schulz.


De Galerie bevindt zich in het Rabo-gebouw, Meppelerweg 47, boven de bibliotheek. Wilt u ons steunen? Ons bankrekeningnummer is: NL31 RABO 032.20.94.593 t.n.v. Galerie Steenwijk

Het bestuur vanaf 01-01-2020 met v.r.n.l.:

Henk van de Wal (voorzitter), Alie de Vos – van Kuilenburg (coördinator), Dick Timmerman (penningmeester),
Ingeborg Sturre (PR en algemeen lid), Louis Volkers (PR en secretaris), Ineke Volkers-Grund (algemeen lid)

De toezichthouders met v.l.n.r.:

Geke de Boer, Aafke van Oosten-Wendelaar, Ine Leferink, Lucie Horn, Alie de Vos – van Kuilenburg